Бургаският математик акад. Красимир Атанасов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“. Наградата е изключително признание за приноса му в сферата на изкуствения интелект и информатиката в световен мащаб.

По разработените от акад. Атанасов теории работят редица научни центрове в Белгия, Германия, Великобритания, Полша, Италия, Испания, Русия, Китай, Австралия, САЩ и Южна Корея. В последните три издания на Станфордската класация за цялостно кариерно развитие на учените, той заема първо място в България и е в първите 2% учени в света.

 

 

 

Източник: https://bnr.bg/burgas/