ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас изпълнява проект „С опит от Европа“, договор №2023-1-BG01-KA122-SCH-000130008 по програма Еразъм+ , KA122-SCH – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование.

В периода 11.12.-16.12.2023 г. 3 педагогически специалисти от гимназията осъществиха първата мобилност по проекта. Мобилността се проведе в град Гент, Белгия. Основният акцент беше поставен върху културното наследство и неговото приложение в класната стая.

По време на обучителните семинари педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ се запознаха с иновациите, практиките и системите в образованието в Белгия, обогатиха познанията си за използване на заобикалящата култура, изкуство и исторически градове като катализатор за подобряване на преподавателската дейност, надградиха уменията си за прилагане на практическо обучение в класната стая и осъществиха ползотворни контакти с педагогически специалисти от Белгия, Германия и Словения.

В периода 26.01.-01.02.2024 г. още 3 педагогически специалисти осъществиха следващата мобилност в град Рованиеми, Финландия. Основният акцент беше поставен върху посещенията на местни училища и семинари с цел запознаване с основите на финландската образователна система и финландското национално наследство. По време на обучителните семинари педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ се запознаха в детайли с финландската образователна система и с финландския подход към благосъстоянието на учениците /училищно хранене, здравни науки, социални медии и почивка/.

Периодът на мобилността съвпадна с ежегодно провеждане на образователното изложение EDUCA – събитието, което се посещава от над 19 000 преподаватели всяка година. Обширната изложба показва на учителите най-новите образователни методи и решения. Бяха предоставени учебни продукти и услуги, както и семинарна програма на високо педагогическо ниво. Тя обхваща всички аспекти на образованието и случващото се в професионалната сфера.

В периода 21.04.-27.04.2024 г. 3 педагогически специалисти осъществиха последната мобилност по проекта в град Рейкявик, Исландия. По време на обучението основният акцент беше поставен върху използването на софтуерни приложения за работа в класната стая - Niarpod, CapCut, Explorer, Virtualitee, ObjectViewer, Plickers, Pixabay, Kahoot, Quizizz.

Чрез тези образователни програми се постига динамика. Интерес от страна на учениците и по-пълноценна работа в класната стая. По време на обучението педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ имаха възможността да работят в екип с колеги от Румъния, Португалия, Словения, Италия и Испания.

Практическото приложение на усвоените софтуерни програми се осъществи чрез решаване на различни по вид казуси, индивидуално или в екип. Богата културна програма и туристически обиколки допълнително допринесоха за изграждането на стабилни връзки с педагогическите специалисти от другите европейски държави.

По време на мобилностите педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ демонстрираха високата си професионална квалификация и уменията си за работа в екип, като защитиха авторитета на гимназията пред белгийските и финландските ни партньори и повишиха европейското измерение на училището.