Община Бургас ще повиши енергийната ефективност на собствената си административна сграда на ул. „Александровска“ № 26. За целта вече е обявена обществена поръчка за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на инженеринговите дейности, установи проверка на Gramofona.com.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 852 203.53 лв. без ДДС. Зададеният срок за изпълнение е 270 дни. Финансирането е със средства от Европейския съюз.

Общинската сграда е със статут на недвижим архитектурно-строителен паметник на културата. Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност, при които класът на нейното енергопотребление да се повиши от „D“ на „B“. Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 13 ноември тази година. Ценовите предложения ще бъдат отворени на следващия ден в Заседателната зала на Община Бургас.

Автор: Тани Костадинов