Български общини могат да останат без общински съветници. Причините са заложени в новия антикорупционен закон, коментира пред „Хоризонт“ председателят на общинския съвет в Созопол Красимира Германова. Законът забранява на съветниците да участват в търговски дружества, които имат договори с общините и много от тях вече изпълняват задълженията си неправомерно, посочи Германова:

„Договори, в общия смисъл, е и договор за наем на помещение. Като например, имаме много джипита, които са общински съветници. Те имат подписани договори за наем за кабинет, който обслужва местната общност. Понякога това са договори за извършване на ремонтни дейности посредством някаква спечелена поръчка. Ами, договор, също така мога да посоча един пример, е и ако общински съветник е някакъв съдружник, в някакво търговско дружество – негово лично или едноличен търговец и той реши да направи някакво дарение – на съоръжения, оборудване или някакви движими или недвижими вещи“

Сдружението на председателите на общински съветници, в което е и Красимира Германова, в момента заседава в Ловеч. Те ще поискат да бъдат уточнени текстовете и да бъде уредено завареното положение на местните представители, които вече са избрани, допълни тя.