Общинският съветник от ПП ГЕРБ Юлиян Станков ще има приемен ден с
граждани на 8 март (четвъртък) от 16.30 ч. в централата на партията в
Бургас (ул. „Конт Андрованти” 5).
Юлиян Станков е член на постоянната Комисия по бюджет и финанси, както и
на постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни
програми и неправителствени организации.
За традиционната приемна на общинските съветници от ПП ГЕРБ записвания
се правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.