Служителите в Регионалните здравни инспекции, включително и тази в Бургас, вече ще получават по-високи заплати. Средствата за персонал от 1 януари до края на година се вдигат с 18 процента, става ясно от отговор на министър Кирил Ананиев на въпрос на народния представител от ГЕРБ-Бургас Диана Саватева.

Чрез механизма на парламентарния контрол депутатът попита дали увеличението включва всички служители и на какъв принцип ще бъде определян процентът за всеки един от тях.

Зададох този въпрос, тъй като той ми бе поставен при срещи в моя избирателен район, коментира Саватева. „Един здравен инспектор с образователна степен бакалавър получава около 530 лв. месечно – почти колкото е минималната заплата у нас, един старши инспектор или старши експерт средно около 570 лв., а лекар - 600-650 лв. Работата в Регионалните здравни инспекции е изключително отговорна и напрегната, това в особена стенен се отнася за инспекциите по черноморското крайбрежие, които обслужват курортни зони с хотели и места за хранене със стотици хиляди клиенти от цял свят“, подчерта народният представител. Увеличение ще получат всички служители в администрацията в зависимост от поставената им годишна оценка за изпълнението на длъжността през предходната календарна година, до 15 процента в зависимост от поставената оценка, става ясно от отговора на министър Ананиев.

Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват със заповед на ръководителя на административната структура, издадена в 3-месечен срок след настъпване на обстоятелство, което дава възможност за извършване на увеличението, уточняват от здравното министерство. Следващата стъпка е директорите на РЗИ-ата да издадат съответните заповеди за увеличение.

От отговора става ясно също, че Министерството на здравеопазването е предприело действия по оптимизиране на функциите и задачите на РЗИ и въвеждане на единна система на работа в тях, тъй като анализът на структурата и числеността в отделните инспекции показва твърде различна практика по места.