Три регистъра да гарантират прозрачното управление на Бургас, предлагат от „Движение България на гражданите“. Общинските съветници на партията ще предложат на местната администрация да изготви списъците, които ще покажат как се управляват публичните ресурси. Първият регистър трябва да бъде за некоректните фирми, които са изпълнявали обществени поръчки на Община Бургас или общинските предприятия. В този регистър ще попадат фирмите, които не са изпълнявали качествено заданието, не са спазвали обявените срокове или пък са подавали некоректни документи.

Вторият регистър е за всички фирми, които са изпълнявали или в момента изпълняват обществени поръчки или са спечелили концесии на Общината. Третият регистър трябва да опише общинските имоти, тяхното състояние и статут.

 „Желанието ни е продиктувано един път от нашата предизборна програма и втори път от многобройните ни срещи с представителите на бизнеса в Бургас. Искаме да вярваме, че Община Бургас е прозрачна община, както неведнъж е заявявала. Затова ще проведем разговори с администрацията за създаване на трите регистъра ”, обясни общинският съветник и областен координатор на ДБГ Стоян Грозев.

Той поясни, че въвеждането на подобни регистри е решителна стъпка към прозрачното управление на една община. Към този момент имало фирми с установена некачествена работа при изпълнението на поръчки, които продължавали да участват в различни търгове и конкурси и да ги печелят. От своя страна Живко Табаков определи желанието за създаване на подобни регистри за разбиване на статуквото.

„Знаете, че в годините назад каквито и кампании да е водела Община Бургас относно привличане на инвеститори, насърчаване на малкия и средния бизнес и т.н., когато липсва информация, е много трудно малкият предприемач да се ориентира в какво може да инвестира”, допълни председателят на ДБГ и общински съветник Живко Табаков.

Табаков обърна внимание, че подобни регистри ще потушат напрежението, което с години се е събирало в бизнеса, а именно, че обществените поръчки се печелят от определени кръгове от фирми.