Бургаските старейшини ще гласуват този четвъртък увеличение на кметската заплата. В докладна записка местни политици предлагат основното трудово възнаграждение на градоначалника Димитър Николов да бъде обвързано с основната месечна заплата на министър. Според съветниците Николов трябва да получава 50 % от възнаграждението на един министър, а увеличението на заплатата ще стане факт от 1 януари догодина.

„Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата. Новата нормативна уредба дава възможност възнагражденията на кметовете да се определят в абсолютна сума или като процент от заплатата на министър.

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината. Същият се избира пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс. Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината. Като такъв той трябва да получава достойно възнаграждение, което да отговаря на огромната отговорност, която носи и да му позволява да води нормален начин на живот“, се казва още в докладната записка от групата общински съветници.

Лидерът на Движение България на гражданите Живко Табаков коментира пред журналисти, че новото предложение ще доведе не само до по-висока кметска заплата, но и по-високи възнаграждения на председателя на Общинския съвет, както и на съветниците.

Така, по груби сметки според Табаков, ако старейшините на Бургас подкрепят предложението, бюджетът ще бъде утежнен със 600 000 лева.

„Заплатата на министър се формира от 3 средни работни заплати и се променя на тримесечие от Националния статистически институт. През август месец възнаграждението на един министър беше 6300 лева, в момента е 6700 лева, а в началото на следващата година ще е 7000 лева.

Пресметнато това означава, че кметът на община Бургас ще получава 3500 лева, а председателят на Общинския съвет ще взима 90 % от възнаграждението на кмета, което ще е 3150 лева.

 Заплатите на общинските съветници са 54 % от заплатата на председателя на ОБС. Това означава, че една заплата на общински съветник ще стане 1700 лева, като в момента те получават 1000 лева“, коментира Табаков.

И допълни: „Не съм против увеличението на заплатата на кмета, особено когато става въпрос за човек, който работи в администрацията и е ангажиран 7 дни от седмицата. Подобно предложение имахме в началото на мандата, но докладна записка тогава, касаеше единствено и само увеличението на заплатата на кмета. Нека хората да преценят дали е морално съветниците в рамките на един работен ден да получават със 700 лева повече“.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящата общинска сесия, която ще се проведе на 27 октомври (четвъртък).