В сряда Стефан Янев откри кампанията на "Български" възход в Бургас. Генералът бе изключително обнадежден относно представянето на БВ в морската област. Водач на листата е един от най-успешните министри в най-новата ни история. Открояват се двама почетни граждани на Бургас, трима общински съветници, бивш зам.-облстен управител, представители на бизнеса, експерти в различни сфери.

1. Доц. д-р арх. Виолета Комитова

Доц. д-р арх. Виолета Комитова е родена през 1957 г. в Айтос.

Завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас. През 1980 г. завършва магистратура по архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Специализира в Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Ирландия през 2000 г.

Работи в областите на строителството, инвестиционните проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР. Член е на Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management). Преподавател е в Архитектурния факултет на УАСГ.

В периода 12 май 2021 – 13 декември 2021 г. е министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство на ген. Стефан Янев.

Владее английски и руски език.

 

2. Стоян Грозев

Стоян Грозев е роден през 1972 г. в Бургас. Семеен с една дъщеря.

Има магистърска степен по „Стопанско управление”, „Администрация и управление в публичния сектор” и бакалавър със специалност „Туризъм”.

Притежава сериозен професионален опит в сферата на туризма, жилищното и промишленото строителство в страната и извън нея. Дълго време е поддържал външнотърговски отношения с фирми от: Западна Европа, КНР, Узбекистан, Русия, Казахстан. Има опит в сферата на газопреносни мрежи, ВЕИ – биогазови инсталации, газифициране на биомаса и когенерация. Участвал е активно в екипи по изготвяне на тръжна документация, както и изготвяне документация за кандидатстване по европрограми.

В последните години води активни мероприятия относно борбата с мръсния въздух. Председател на ИК за Борба с мръсния въздух. Организатор на серията от протести срещу мръсния въздух в Бургас. Организатор на подписка с цел провеждане на местен референдум относно дейността на завод „Кроношпан” в Бургас.

Организатор на кръгла маса между общински съветници от различни политически сили в местния парламент за подкрепа на докладна за провеждане на местен референдум. Участник в различни срещи, организирани от местната власт и НПО по въпросите с мръсния въздух.

Един от учредителите на НПО Обединени Български Региони - обединение на общините в България за борба с екологични проблеми. Член на ИК за пряка демокрация – организиране на подписка и внасяне на предложение до кмета на община Бургас за въвеждане на пряко избираеми районни кметове в Бургас.

3. Манол Тодоров

Манол Тодоров e роден през 1984 г. в Бургас. Семеен с две деца.

Завършил е средното си образование в СУ „Юрий Гагарин“ Бургас. Придобива бакалавърска степен „Българска филология и журналистика“ от БСУ.

От 2019 г. е общински съветник с Бургас от гражданската квота на ДБГ. Член е на Комисия по транспорт и безопастност на движението и Комисия по образование и вероизповедания. Внесъл е десетки докладни записки в ОбС Бургас и реализира няколко значими инициативи в Бургас, като най-мащабната е изграждането на площадки по пътна безопасност във всички бургаски училища.

От 2013 г. е национален координатор на „Сдружение SOS-ПТП“ - НПО, подпомагаща пострадали при катастрофи с безплатни консултации и логистична и аналитична помощ. Организацията е от най-големите и активните в страната що се касае до превенция по пътна безопасност, организиране на кампании и стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата.

Притежава експертиза в сферите на пътната безопасност, спорта, PR и маркетинг. Развива успешно частен бизнес с няколко обекта в сферата на туризма.

4. Асен Бонджев

Асен Бонджев е роден през 1985 г. в Бургас.

Завършва Немска езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас. Учил е два триместъра в гимназия в Колорадо, САЩ и един семестър медийна информатика в университета Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, Германия. Магистър е по право в БСУ. От 2021 г. е докторант по исторически науки в НБУ, а от 2022 г. изучава киберсигурност във Военна академия „Г.С. Раковски“.

От 2011 до 2014 г. работи като помощник-нотариус. От 2010 г. развива международна търговска дейност, впоследствие и производствена, в скално-облицовъчната индустрия, налагайки качествен български продукт в над десет европейски държави.

В периода май 2021 – януари 2022 г. е заместник-областен управител на област Бургас в служебното правителство на ген. Стефан Янев.

Участвал е в десетки благотворителни каузи, свързани с образованието и културно-историческото ни наследство. През 2020 г. организира антиправителствените протести в Бургас.

Владее английски, немски и руски.

5. Георги Кузманов

 

Георги Кузманов е роден през 1976 г. в Бургас.

Завършва средно образование в Техникум по електротехника "Константин Фотинов" – Бургас. Магистър по икономика е в СА Д.А.Ценов – Свищов. От 2013 г. е управител и собственик на фирма "Хит Строй К" ЕООД.

Участвал е в благотворителни каузи, като построяване на църква в с. Индже войвода, реконструкция на църква в с. Момина църква, подпомагане на детски спортни школи и ФК "Нефтохимик" – Бургас.

Владее руски и немски.

 

 

 

 

6. Николай Андреев

 

Николай Андреев е роден през 1989 г. в Златоград.

Завършва средно образование в спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково. През 2008 г. е приет в Националния Военен Университет "Васил Левски" във Велико Търново, военна специалност Разузнаване и гражданска специалност Национална и регионална сигурност. През 2013 г. завършва и е разпределен, като командир на взвод за електронна война в разузнавателен батальон гр. Казанлък.

През 2016 г. е приет в Академията на МВР, където завършва магистратура по специалност Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред. От 2013 г. е предприемач в сферата на селското стопанство.

 

 

 

7. Красимир Петров

 

 

 

Красимир Петров е роден през 1975 г. в Мадан, общ. Смолян. Семеен с три деца.

Завършва Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. От 2002 г. е предприемач със семеен бизнес в сферата на хлебните изделия в района на общ. Айтос.

 

 

 

 

 

 

8. Тодор Мархолев

Тодор Мархолев е роден през 1984 г. в Бургас.

Завършва Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Магистър е по право в БСУ.

Работил е като юрисконсулт в частни фирми, като старши юрисконсулт в ЦУ на ,,Български пощи“ и главен експерт (юрискосулт) в ГД ,,Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.

Има основен принос във възстановяването на собствеността на православните храмове в родния си град Созопол. Активно участие и помощ в православния църковен живот в Созопол. Президент е на футболен клуб Аполония Понтика - Созопол.

Владее английски и гръцки.

 

 

 

9. Димитър Георгиев

Димитър Георгиев е роден през 1964 г. в Бургас. Женен с едно дете.

Средното си образование завършва през 1982 г. в Природо-математическа гимназия в Бургас. През 1993 г. се дипломира във Висшия институт по архитектура и строителство /ВИАС/. От 1993 г. е проектант в частна фирма. Работил е като главен специалист в Община Бургас, главен архитект на Община Приморско, началник РДНСК - Бургас, общински съветник в момента проектант управител на лична фирма.

Притежава сертификати по "Устройство на черноморското крайбрежие", "Ефективно лидерство", "Управление на отпадъците" и "Режим на общите подробни устройствени планове".

Владее руски език.

 

 

 

10. Николай Стоянов

 

Николай Стоянов е роден през 1970 г. в Бургас.

Получава средно специално образование в ТСА "Кольо Фичето“ в Бургас. Експерт в сферата на строителството с над 20 годишен опит като съдружник и управител на строителни фирми.

 

Към настоящия момент е собственик и управител на "БЕЙС-2005" ЕООД, гр.Бургас.

 

 

 

 

 

 

11. Явор Жеков

Явор Жеков е роден през 1979 г., семеен с две деца. 

Средното си образование завършва в СХЕУ „Св. Св. Кирил и Методий” –Бургас. Дипломата за първото си висше образование получава в Бургаски свободен университет, специалност „Финанси“. Във „Fachhochschule für Technik und Wirtschaft” Берлин, Германия, се обучава по специалностите „Международен мениджмънт“ и „Управление на малки и средни предприятия“.

Кариерата му започва в сферата на туризма в хотел ”Hilton” в Берлин, след което менажира и собствен хотел. Започва да развива собствен бизнес след работата си в “Елкабел“ АД - Бургас. През 2010 г. основава действащия и до днес езиков център „Words”. Управител е и на “Диалог 359“ – център за езикови ваканции в чужбина. Част от професионалния си мениджърски опит придобива по време на ученията на НАТО в България.

От 2010 г. до днес Явор Жеков е мениджър и играещ треньор на ФК „Words” - Бургас, а преди това и на отбор в Германия. Бивш член на Управителния съвет и президент на ФК „Черноморец 1919 Бургас“.

Член на Управителния съвет на Българо-немска студентска организация „Хъшове”, Берлин, както и доброволец към българската православна църква в Берлин. Организатор и участник в благотворителни спортни събития и турнири в България и чужбина.

Владее немски, английски и руски език.

12. Ваня Андонова

Ваня Андонова е родена през 1979 г. в Сливен.

 Завършва ПМГ "Добри Чинтулов" в Сливен. През 2001 г. придобива бакалавърска степен в Стопанска Академия "Д.А.Ценов" Свищов с профил "Икономика и управление на социалното осигуряване". Професионална квалификация "Финансов ревизор". Магистър по икономика на туризма в Стопанска Академия "Д.А.Ценов" Свищов.

От 2001 г. до днес работи като офис мениджър в строителен център "Диана"- Приморско. От 2008 г. е мениджър на хотел.

Общински съветник в Приморско, мандат 2019-2023 г. Член на ПК по образование, култура, спорт, вероизповедание, здравеопазване и социална политика. Член на ПК по туризъм, търговия, рекламна на дейност. Създател на Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Приморско.

Съучредител и член на УС на "Българска асоциация по климатолечение и здравен туризъм" - сдружение с идеална цел за популяризиране на Странджа и развитието на алтернативни форми на туризъм по Южното Черноморие. Организатор и участник в благотворителни кампании за набиране на средства и помощи за нуждаещи се граждани.

13. Ангелина Мерджанова

Ангелина Мерджанова е родена през 1970 г. в Пловдив. Омъжена с две деца.

Средното си образование получава в Математическа гимназия "Гео Милев" - Стара Загора, а висшето в ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив, в Педагогическия факултет.  През 2017 г., заедно със съмишленици, учредява Сдружение с нестопанска цел "Граждани за Поморие", на което е председател и към днешна дата.

Развитието и просперитетът на град и община Поморие са основна цел на дейността й, включваща благотворителни каузи, природозащитни инициативи, събития, свързани с историческото минало и културните традиции на третата по големина община по нашето Чарноморско крайбрежие.

 

 

 

 

14. Димитър Нанчев

Димитър Нанчев е роден през 1986 г. в Бургас.

Израснал е в гр. Царево, където получава и основното си образование, а средното - в ПГЕЕ "К. Фотинов" - Бургас. Висшето си образование завършва в Лесотехнически университет - София, където получава ОКС Бакалавър по "Горско стопанство" и ОКС Магистър по "Горско стопанство", специалност "Ловно и рибно стопанство".

Трудовият му стаж е изцяло в сферата на горското и ловното стопанство, където е заемал експертни и ръководни длъжности. Автор е на множество статии в областта на Ловното стопанство и е международен съдия по ловна кинология.

През 2010 г. е победител в 24-то издание на международното състезание по горски науки в Бърно, Чехия.

Владее немски и английски език.

 

 

15. Николай Нунчев

 

Николай Нунчев е роден през 1992г. в Бургас.

Завършва Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас със специалност строителство и архитектура. Учил е пет семестъра във Висше Военноморско Училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

От 2016 г. работи като главен специалист в отдел „Контрол върху строителството“ към Община Несебър.

Владее английски език.

 

 

 

 

 

 

16. Калинка Згурова

Калинка Сгурова е родена през 1945 г. в село Дебелт, Царство България.

За голямата сцена я открива странджанският народен певец Сава Попсавов. Професионалният си път на певица започва в хора на ансамбъл „Пирин“ – Благоевград. От 1973 г. е солистка на Ансамбъла за народни песни на Българското радио, известен по късно като „Мистерията на българските гласове“. Записва над 300 песни от Странджа за БНР и Балкантон, издава няколко дългосвирещи плочи и дискове, снима филми в БНТ.

Свързва живота си с композитора Стефан Кънев.

Пее в много страни по света, а през седемдесетте години заедно с Руска Недялкова и Василка Дамянова създава вокално трио „Зорница“. През 1993 г. създава фондация „Кънев-Згурова“, чрез която подпомага млади народни певци. Има своя школа и възпитаници за българско народно пеене.През 2009 г. получава наградата „Нестинарка“ за цялостно творчество.

17. Живко Куцаров

Живко Куцаров е роден през 1967 г. в Бургас.

Завършва средното си образование в ТМТ "Георги Димитър" в Бургас Висшето си образование завършва в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас със специалност "Технология на водата" – магистърска образователна квалификационна степен инженер-химик.

От 1989 до 2019 г. е работи в Нефтохим Бургас, РИОСВ - Бургас, ВиК Бургас, Пристанищна инфраструктура като инженер инвеститорски контрол, Организатор СМР, главен специалист, Ръководител "Проектиране и строителство" в сферата на строително-монтажните работи (СМР) и тяхното ценообразуване. Към момента работи като консултант по европейски проект по опазване на околната среда и водите.

Владее руски и английски език.

 

18. Илия Николов

 

Илия Николов е роден през 1963 г. в Бургас.

Завършва средно образование в Бургас - техник лесовъд. През 1991 г. завършва висше образование в Лесотехнически институт - София с квалификация инж. по горско стопанство и специалност Ловно стопанство и рибовъдство.

Работи като старши лесничей и главен инженер в ДГС Ропотамо, директор на горско стопанство с. Звездец, изп. директор на Странджа лес ЕАД. В момента е консултант на свободна практика. Владее руски и турски език.

 

 

 

 

 

19. Васил Алексиев

Васил Алексиев е роден през 1966 г. в Бургас.

През 1984 г. завършва средното си образование в ЕСПУ " Иван Вазов" Бургас. През 1988 г. завършва ВНВАУ гр. Шумен с военна квалификация  Офицер от артилерията и гражданска специалност Инженер по изчислителна техника. През 2008 г. завършва Магистратура по Стопанско управление в БСУ Бургас.

От 1988 г.  до 2002 г. служи като Офицер в бойните поделения в състава на 7 МСД. От 2003 г. до 2008 г. работи на ръководни позиции в "Спартак АД" Бургас. От 2008 г. работи в сферата на търговията с индустриални машини в " Интралинк" ООД.

Участвал е в благотворителни кампании. Активен участник в протести в защита на правата, честта и достойнството на българските граждани.

Владее руски език.

 

 

21. Димитър Василев

Димитър Василев е роден през 1996 г. в Бургас.

Завършва професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето” в Бургас. Изучава строителство на сгради и съоръжения в УАСГ, специализира строителен инженеринг във ВСУ и финанси в БСУ.

От 2016 до 2018 г. работи като технически ръководител в изграждането на метростанция 18, трети диаметър в София. От 2018 до 2021г. работи като мениджър на редица строителни проекти в страната. А от 2022 г. е заместнк-управител на бургаска строителна компания.

Не желае да напуска страната в търсене на по-добър живот. Иска и вярва, че България може да се превърне в тази така търсена локация от младите, предоставяйки им подходящи условия за труд и развитие, оценени от държавата и обществото.

 

22. Петко Павлов

Петко Павлов е роден през 1970 г. в Бургас.

Завършва средното си образование в Бургас през 1985 г., две години казарма и 1990-1995 г. завършва висше техническо образование по Технология на машиностроенето към ТУ „Ангел Кънчев“ - Русе, с квалификация машинен инженер.

През 1995 г. започва работа в КИИП‚ Нефтохимпроект, институт за комплексно проектиране към Нефтохимически комбинат Бургас, като през 2000 г. завършва висше образование по органични химични технологии към ТУ „Проф. др. Асен Златаров“  с квалификация инженер-химик. За десетина години е преминал през цялата „проектантска школа“ на инвестиционното проектиране - от редови проектант, ръководител проект до началник ХТ отдел.

През 2002-2004 г. работи в отдел Инженеринг към Лукойл Нефтохим Бургас, а 2004-2008 г. - в Кроношпан Бургас като конструктор и ръководител проекти. През 2008-2013 е технически директор и управител във водеща фирма за инженерингови услуги - Лудан Инженеринг България ЕООД. През 2010 г.  завършва висше образование по Биоенергетика към ТУ „Проф. др. Асен Златаров“ с квалификация инженер-биотехнолог.

През 2004 г. година основава фирма Химконсулт ЕООД за процесно проектиране, която активно развива и след 2013 г. самостоятелно оперира в целия спектър на промишленото проектиране. До момента е създал две дъщерни компании: Петромашпроект ЕООД е главен проектант за Кроношпан Груп, а от 2022 г. е и главен проектант на територията на ЛукОйл Нефтохим Бургас - една от малкото фирми в България за предимно промишлено проектиране и управление на проекти.

Владее английски и руски език.

23. Андреан Георгиев

Андреан Георгиев е роден през 1981 г. в Бургас.

Завършва СМУ ”Проф.П.Владигеров”, Икономически Университет - Варна със специалност „Финанси, статистика и иконометрия“ и ЦПО “Еврофонд” - Организация и управление на Хотелиерство и Ресторантьорство в София.

От 2010 до 2020 г. работи като генерален мениджър и изпълнителен директор в едни от най-добрите 5 звездни хотели в България. От 2020 г. развива собствен бизнес: “АКГ Хотелс Груп” ООД – работи с утвърдени стандарти и правила, гарантиращи висок професионализъм, свързан с предлагане на качествен и устойчив туристически продукт.Носител на “Златен Приз” - най-добър Мениджър за 2015 г.

Владее английски език.

 

 

 

24. Димитринка Сотирова

 

 

 

 

Димитринка Сотирова е родена през 1966г. в Бургас.

Завършва средно образование в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бургас. От 2008 г. работи като счетоводител.

 

 

 

 

 

 

 

25. Мариела Кирова

Мариела Кирова е родена през 1986 г. в Бургас.

Завършва средното си  образование  в ГЧЕ „Васил Левски“ - Бургас. Продължава образованието си в катедра „Стопанско управление“ към  УНСС, където се дипломира като  бакалавър „Публична администрация“. Притежава две магистърски степени: магистър по „Социално консултиране и психология“ от БСУ и магистър  по „Управление на проекти“ от ЮЗУ - Благоевград.

Преминала е обучение по позитивна психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България от Висбаденска академия по позитивна психотерапия  WAPP – Германия.

Работи и развива професионален опит от шестнайсет годишна. Заемала е  експертна длъжност в ДФ Земеделие - София. Развива и управлява собствен бизнес в сферата на туризма до раждането на първото си дете. Към настоящия момент е в майчинство.

Организирала е и е участвала в повече от сто благотворителни инициативи и кампании в качеството си на координатор „социални дейности“  към НПО.

Владее чужди езици.

26. Стоян Апостолов

Стоян Апостолов е роден през 1948 г. в с. Крушевец, обл. Бургас.

Завършва средно образование в Професионална гимназия „Константин Фотинов” в Бургас. Висше образование получава във ВХТИ „Асен Златаров”, Бургас – дипломиран инженер със специалност: технология на неорганичните вещества.

От 1972 г. работи  като Технически ръководител в Държавно предприятие „Фотография” в Бургас. През 1979 г. е назначен за Директор на „Фотосервиз” в Слънчев Бряг. От 1989 г. до днес е дилър на автомобили Honda за Бургаски регион към „Бултрако” – продажба на нови и употребявани автомобили и сервизно обслужване.

Занимава се с автомобилен спорт от 1970 г. и е все още активен състезател. Участва в автомобилни състезания в страната и чужбина. Подготвя млади състезатели. От 1981 г. е член на националния отбор по автомобилизъм на България с участия в Европа до 1996 г. Участва в редица мероприятия по безопасността на движението съвместно с КАТ и СБА Бургас. От 25 години организира състезание за жени по майсторско управление в Бургас, в което са участвали множество състезателки от цялата страна.

През 2020 г. е номиниран за „Почетен гражданин” на Бургас – за принос към безопасността на движението и за популяризиране на автомобилния спорт в Бургас и страната.

Парламентарни избори 2022 - Купуването и продаването на гласове е престъпление!