Спокойно започна изборният ден в с. Мъглен, община Айтос, съобщи председателят на ОИК-Айтос, Силвия Желева. Разкрити са две секции, пред които няма струпвания. Няма подадени жалби и сигнали. Кандидатите за кметове са двама - Аднан Хасан Лятиф и Межди Юсеин Ахмед, издигнати от Инициативни комитети. Изборите протичат при спазване на противоепидемиологичните мерки.  

Право на глас имат 1006 жители на селото.