25 300 000 лева е макрорамката на бюджета на община Созопол за 2020 година. В 17,30 часа днес в читалището на града ще се проведе и общественото обсъждане на проекта за бюджет на морската община.

Малко над 7,1 млн. лева е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности. Собствените приходи за държавно делегираните дейности пък възлизат на 15, 54 млн. лева. Европейските средства, на които община Созопол ще разчита през годината са в размер на 6,2 млн. лева.

Предвидените в капиталовата програма на общината средства са в размер на 5 млн. лева.