Общинският съвет в Карнобат одобри предложение на кмета Георги Димитров за разширение на социалния център в село Искра.

Центърът предоставя услуги на лица с умствена изостаналост, но вече е на ръба на капацитета си и това налага неговото разширение, обясни Димитров.

„И в двете услуги имаме по един потребител повече от позволеното. Но тук става въпрос за хора с тежки увреждания, които няма как да изоставим“, допълни кметът на Карнобат.

Съветниците одобриха предложението му и се съгласиха да прехвърлят 25 хил. лева, с които да се проектира допълнителна постройка към вече съществуващата сграда на социалната институция.