Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) уличи в конфликт на интереси председателят на Общинския съвет в Царево Таня Янчева. Това става ясно от съобщение в сайта на КПКОНПИ.

Като общински съветник, Янчева е членува в три постоянни комисии към местния парламент.

Таня Янчева е адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Бургас. На 11.12.2019 г. в Агенция по вписванията било регистрирано „СТОЯНОВИ-2020“ ЕООД. На 08.01.2020 г. била извършена регистрация на още две дружества – „СТЕФАНИ - АХТОПОЛ“ ЕООД и „МЕГА НОВА – АХТОПОЛ“ ЕООД. И трите дружества са регистрирани от адвокат Янчева, като пълномощник на управителите им и като възмездна правна услуга от нея.

На 09.04.2020 г. в Общински съвет Царево било проведено съвместно заседание на трите постоянни комисии, в които Янчева членува. На това заседание общинските съветници разгледали предварително предложения на кмета на общината за отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

Таня Янчева е участвала в това заседание и гласувала „за“, включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите дружества, регистрацията на които е била осъществена от нея в качеството й на адвокат.

Впоследствие, на последвалото заседание на Общинския съвет същия ден, тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. Въпреки това КПКОНПИ приема, че участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването „за“ от страна на Янчева обосновава конфликт на интереси.