Със заповед на кмета на Бургас Димитър Николов за негов заместник е определен Михаил Ненов – досегашен директор на ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“. Той ще отговаря за ресора „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, заемайки мястото на Йорданка Ананиева, която е заявила желание да смени професионалното поприще.

Кметът Николов изказва благодарности за дългогодишната работа и безспорните успехи в сферата на културата, образованието, здравеопазването и социалните дейности на Йорданка Ананиева- един от най-успешните заместник-кметове в България. Тя бе част от структурата на общинската администрация от 2007 г.

Михаил Ненов е филолог и учител по български език и литература, магистър по творческо писане и докторант в катедра „Теория на литературата” в „Св. Климент Охридски”. Владее английски език. Бил е хоноруван преподавател в „Св. Климент Охридски”, учител по БЕЛ в София, а от 2017 г. е директор на ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“ - Бургас.

Има академични публикации и участия в научни конференции и семинари. Работи по редица проекти и програми в сферата на образованието, като Европейско първенство по дебати, НП „Изграждане на училищна STEM среда“, EU CodeWeek на Европейската комисия, Robotics Versus Bullying - RoBy Erasmus project, The Great Plant Hunt - Toyota Foundation for Environmental Education, Mission X - European Space Resource Office и др.