Общинският съветник от ГЕРБ-Бургас Бойчо Георгиев ще има приемен ден с граждани утре – 8 декември. Срещите ще се провеждат от 16:00 ч. до 18:00 ч. в офиса на партията на ул. „Конт Андрованти“ № 5.

Бойчо Георгиев е председател на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, както и член на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности.

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ГЕРБ.