Общинският съветник от ГЕРБ Анелия Иванова организира приемен ден на 27 февруари (четвъртък) в централния офис на партията в Бургас, ул. „Конт Андрованти 5“. Срещите с жителите на общината ще се проведат от 17:00 ч. до 18:00 ч.

Анелия Иванова е председател на постоянната Комисия по установяване конфликт на интереси. Тя участва и като член в още три комисии: по обществен ред и сигурност, по транспорт и безопасност на движението и Комисия по чл.6 ал.1 от Наредбата за преместваеми обекти.

Записвания се правят на място в офиса на ПП ГЕРБ или на телефони 056 81 90 40; 0884 800 023.