Общинските съветници от групата на ГЕРБ в ОбС Тодор Йосифов и д-р Диян Господинов ще имат приемен ден с граждани на 30 май - четвъртък, от 16:00 до 18:00 ч. Срещите ще се проведат в офиса на ГЕРБ – Бургас на ул. „Конт Андрованти“ №5.

Тодор Йосифов е председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики.

Той е член и на:

-Постоянна комисия по спорт, деца и младежки дейности

-Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества

-Комисия по чл.10 от правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

-Комисия по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средства, предвидени в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

Д-р Диян Господинов е председател на Постоянната комисия по социални дейности.

Освен това е член на:

-Постоянна комисия по здравеопазване

- Постоянна комисия по образование и вероизповедания

- Комисия по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

- Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас.

- Комисия по чл.10 от правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма

„Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

- Комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас.

- Комисия по чл. 10, ал. 1, т. 2 от правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направление „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ПП ГЕРБ.