Общинските съветници от групата на ГЕРБ в ОбС Димитър Сотиров и Ясен Проданов ще имат приемен ден с граждани на 6 март - сряда, от 16:00 до 18:00 ч. Срещите ще се проведат в офиса на ГЕРБ – Бургас на ул. „Конт Андрованти“ №5.

Димитър Сотиров е зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни.
Освен това е член на:

Постоянна комисия по морско дело и рибарство
Постоянна комисия по обществен ред и сигурност
Комисия по реклама

Ясен Проданов е член на:

Постоянна комисия по социални дейности
Постоянна комисия по култура и читалищна дейност
Постоянна комисия по туризъм
Комисия по реклама
Комисия за провеждане на търгове, конкурси и приватизация
Комисия за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ПП ГЕРБ.