Двама общински съветници от ГЕРБ ще проведат приемни дни в Бургас тази седмица. На 13 август (вторник) Антон Вечерников ще се срещне с граждани в централния офис на партията на ул. „Конт Андрованти 5“ от 16 до 17 часа. Той е член на Комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и на тази по култура и читалищна дейност.

На 15 август (четвъртък), отново от 16 до 17 часа, в офиса на ГЕРБ приемен ден ще има общинският съветник Диян Димов. Той е председател на Комисията по транспорт и морско дело, участва като член и в още две комисии –по устройство на територията и Комисия по реклама.

Записвания за приемните се правят на място или на телефон 056 81 90 40.