Да се засилят контролните функции на Община Бургас по отношение на наредбите, които са свързани с опазването на обществения ред. Това предлагат общинските съветници на „Възраждане“.

„Изхвърляне на отпадъци, образуване на локални сметища около тях, неправилно паркиране по тротоарите, което затруднява достъпа на майки с колички и хора с двигателни проблеми. Нарушенията са много, да не забравяме и карането на тротинетки на нерегламентирани места. За съжаление контролът относно спазването на тези наредби е изключително занижен, особено в крайните квартали. Използва се мантрата, че разчитаме на гражданското самосъзнание. Но гражданско самосъзнание не може да съществува, ако не бъде изградено. А то може да се изгради, ако се спазват наредбите и законите, иначе се обезсмисля и тяхното съществуване“, коментира общинският съветник Мариян Иванов.

Идеята е да се направят графици, по които екипите на УКОРС да патрулират в различни квартали. Идеята е да правят обходи през целия ден в съответния квартал, за да се следи за спазването на наредбите.

Докладната на „Възраждане“ е в дневния ред на утрешното заседание на местния парламент, но не получи подкрепа в комисиите. „Към момента срещаме странен отпор от страна на управляващите и на част от общинската администрация. В комисии управляващите гласуваха „въздържал се“. Иначе ни казват, че ни е хубава идеята“, допълни Иванов.

Справка на „Възраждане“ показва, че в контролния отдел към УКОРС работят 31 души по щат. Това, според общинските съветници е напълно достатъчен брой от хора, които да успяват да контролират не само в центъра на Бургас, но и в кварталите и комплексите. „Срещаме странен отпор и от страна на главния секретар на Общината. Според него не били 31 души, а по-малко. Освен това, какво щяло да се прави при евентуално бедствие“, обясни още Мариян Иванов.

Той призова колегите си в местния парламент да подкрепят докладната. „Защото наредбите трябва да се спазват. А те няма да се спазват, ако няма контрол.“