На среща с проектантския екип бяха обсъдени основните стъпки при разработването на Общия устройствен план (ОУП) на община Поморие. Към момента такъв не съществува, тъй като от 2005 година приемането му е било възпрепятствано многократно.

Предложението за стартиране на ключовата процедура направи кметът Иван Алексиев. През годините той неведнъж е насочвал общественото внимание върху проблема и стъпките към решаването му.  През юни Общински съвет – Поморие взе решение да възложи изработването на задание за проект за изменение на ОУП на община Поморие.

Голяма част от необходимата за тази процедура информация беше събрана за по-малко от 5 месеца. Кметовете на населените места от общината предоставиха писмени предложения, очертавайки в тях наболели проблеми и визия за разширение на съответното селище. От своя страна, проектантите в графичен вид презентираха подготвения към момента опорен план на заданието.

„Общият устройствен план е дългосрочен документ, който ще създаде предпоставка за решаването на редица проблеми. От една страна той е превенция срещу неправомерно разпореждане с имоти, а от друга – той създава възможности и ще даде насоки за правилното развитие на всяка една територия в общината. Предстои ни много работа, но се радвам, че към момента работим изключително стегнато и в срок и се надявам на добро взаимодействие с всички институции”, коментира кметът на община Поморие Иван Алексиев.