Обществено обсъждане се проведе в Царево, то е свързано с намерението на местната администрация да изтегли кредит в размер до 8 млн. лева. Със средствата ще се погаси стар дълг и ще се гарантира изпълнението на три изключително важни за морската община проекта. Това са довършването на медицинския център в Царево, изграждането на спортна зала за детската градина в града, обновяване и разширяване на училището в Ахтопол и обновяване на детската градина там. В училището в Ахтопол се предвижда изграждането на нова спортна зала, игрище и нова отоплителна система за основната сграда на учебното заведение. По време на обсъждането кметът Марин Киров коментира, че моментът за поемането на подобен дълг е изключително подходящ, защото условията по кредита няма да бъдат променени, а а вноската ще остана същата като тази, която в момента се плаща при обслужването на стария дълг.

„Но ще имаме възможност да усвоим остатък, който да насочим както виждате към сериозни и адекватни обекти за здравеопазване и образование. Община Царево е след тежко бедствие, в общинския бюджет още не са възстановени средства от държавата, през годината ще участваме в много проекти с европейско финансиране, за които имаме разходи, ще осигурим командировани полицаи, всеки момент започваме изграждане на водопровод в с. Варвара, подготвяме процедура за спортната зала в Царево, също и процедури за саниране на Противопожарната служба и за нова инсталация за енергийна ефективност и ремонт в детската градина. С рефинансирането на кредита балансираме общинския бюджет и ще постигнем много добри резултати. 
Процедурата се провежда изцяло публично, с обява, покана за оферти, след което ще има заседание на общински съвет“, заяви кметът на община Царево по време на общественото обсъждане.

На срещата бяха предложени и нови три обекта, които могат да залегнат в капиталовата програма на Общината. Това е ремонт на кметството в Лозенец, проектиране на улично осветление в с. Синеморец, проектиране и изграждане на улично осветление в Зона Север гр. Царево. Идеята е, ако след реализирането на първите три обекта останат средства, то те да се пренасочат към тези, за да започне и тяхното изпълнение. Предложението за поемането на нов дългосрочен дълг трябва да бъде гласувано и от Общинския съвет в Царево.