25 522 338 лв. е рамката на бюджета на община Поморие за 2016 год. Това е най-големият бюджет на морската община до момента, съобщиха от там. Вече приключиха обществените обсъждания и предстои новият бюджет да бъде гласуван от местния парламент.

Експертите на общинската администрация са планирали приходи от данъци и такси в размер на 6, 4 млн. лева. Неданъчните приходи пък надхвърлят 7,28 млн. лева. В капиталовата програма на Поморие е заложено изграждането на целодневна детска градина в с. Гълъбец и основен ремонт на училищата в Бата и Поморие. Предвидени са средства и за реконструкция на участъка, който свързва новата и старата част на алея „Яворов”.

Образованието и жилищното строителство се очертават като основен приоритет за администрацията на кмета Иван Алексиев през тази година. 32% от разходите или 7,44 млн. лв. са предвидени за образование. Средствата за жилищно строителство и благоустройство възлизат на 6,32 млн. лв., което формира 28% от разходите в новия бюджет.

Рамката му вече беше обсъдена във всички населени места на общината, като кметът и неговия екип присъстваха на срещите с граждани и изслушаха техните предложения за разпределянето на средствата в Бюджет 2016. За утре е насрочено е редовното заседание на Общинския съвет в Поморие, на което бюджетът трябва да бъде приет.