Възможностите за провеждане на съвместни инициативи в сферата на туризма, висшето образование, културата, бъдещи инвестиции, обсъдиха по време на среща Областният управител Вълчо Чолаков и Д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България.

Вълчо Чолаков запозна посланика с икономическия и туристически потенциал на област Бургас. Той изрази готовност за участие в събития, които биха развили и задълбочили двустранните икономически и културни взаимоотношения между двете страни.

От своя страна Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова подчерта традиционно добрите отношения между България и Азербайджан в различни сфери - на образованието, спорта и туризма. По думите й през 2016 г. българските курорти са били посетени от 16 хиляди туристи от Азербайджан, което нарежда страната ни сред предпочитаните дестинации.

По време на срещата бе поставен акцент върху бъдещи стратегически международни проекти, по които двете страни биха могли да си партнират - в области като енергетика, туризъм, транспорт и култура.