2114 души имат право да дадат своя глас за отделянето на Обзор от Община Несебър. Днес се провежда референдум с въпрос : „Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център гр. Обзор, състояща се от населените места - гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово, с. Козница?“.

Гласуването започна нормално в 7 часа, съобщи Силвия Димитрова, председател на ОИК-Несебър. Секциите са 9, три в Обзор и във всяко едно населено място, където се произвежда референдумът. Към момента няма жалби и сигнали. Гласуването върви спокойно, при спазване на мерките за безопасност. Членовете на секциите са в пълен състав.