От създаването си като комплекс на Бургас тази година „Меден рудник” получава най-големия си бюджет. Това заяви кметът Димитър Николов пред общинските съветници. В момента местния парламент обсъжда бюджета на Общината за 2016 год. Градоначалникът отрече обвинението на БСП, че крайните квартали остават извън плановете на администрацията.

„За Меден рудник това е исторически най-големия бюджет и като общинско, и като европейско финансиране”, заяви Николов. За тази година в комплекса е предвидено изцяло преасфалтиране на паркоместата и изграждането на нови. „Въпреки че е добре ситуиран, „Меден рудник” също започна да усеща проблема с липсата на места за паркиране”, обясни кметът.

През 2016 год. е предвидено в комплекса да бъде подменено уличното осветление с енергийно ефективно. Ще се дренира около жилищните блокове, за да се отвежда дъждовната вода и да няма пълзяща влага в сградите. Предвидено е също така изграждането на три нови детски градини и ремонт на спортните площадки в училищните дворове.

„Ще подменим напълно тротоарите, ще изградим нови детски и спортни площи, защото „Меден рудник” е кварталът с най-много млади семейства и малки деца”, обясни още Николов. Според него са заделени достатъчно средства и за останалите квартали на Бургас. Основно парите ще отидат за подобряване на инфраструктурата.