КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на общински съветник от Община Царево, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че в бюджета на общината за 2020 г. е предвидено финасиране за волейболен клуб в размер на 45 000 лв,, като братът на съветника е член на управителните органи на клуба, а самият съветник е гласувал „за“ това финансиране.

Това се случи на последното заседание на Общинския съвет в Царево, когато беше приет и бюджета на морската община.

Темата за волейболния клуб беше коментирана в частта за финансиране на спортните клубове в общината. Тогава Емил Пейчев от Гергьовден предупреди, че колегата му Даниел Николов е в конфликт на интереси и не трябва да гласува, защото брат му е в управата на клуб, който ще получи пари от бюджета.