Кметът на Царево Марин Киров е избран за представител в Комитета по наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. По-рано днес в Бургас се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие към МРРБ за Югоизточния район.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и всички концепции, по програма Интегрирани териториални инвестиции за Югоизточен регион.

Царево участва в няколко концепции в партньорство с Тракийски университет гр. Стара Загора, община Бургас, община Малко Търново и Агенция пътна инфраструктура.

За председател на Съвета е избран кметът на Бургас Димитър Николов.