Камено изпраща свой представител на предстоящото заседание на ВиК асоциацията, съобщи кметът на Общината Жельо Вардунски. Градоначалникът допълни, че той ще настоява за подмяна на тръбите във всички малки населени места, където има огромни проблеми и аварии и хората често остават без вода.

„Тук селата са на собствени водоизточници. В тези населени места довеждащите водопроводи до каптажа са морално остарели, на около 50 години. И тук се появява проблемът с доставянето на питейна вода, особено през лятото. Едно на ръка е, че кладенците пресъхват, но от друга страна има страшно много аварии в тези водопроводи“, обясни кметът Вардунски.

В Община Камено са готови да съгласуват с ВиК проекта за подмяна на тръбите. Той предвижда преминаване на водопроводите през общински пътища, а не както до сега през частни имоти и ниви.

„Заради авария на водопровода тази година без вода остана Трояново. Оказа се, че има голям теч в тръбите, които минават през нивите. Имаше голямо скъсване и пробойна. Хората веднага се обърнаха към кмета, а не към ВиК”, допълни Жельо Вардунски. За да бъдат решени проблемите на хората с водата в селата, от Община Камено ще настояват пред ВиК за подмяна на старите тръби с нови.