15 делегати на Община Камено ще вземат участие на форум в Бистрица, Румъния през периода 5-8 юни т.г. по проект „Малките общини срещу евроскептецизма“, SMALL MUNICIPALITIES AGAINST EUROSCEPTICISM – SMUG EU, финансиран от програма „Европа за гражданите“ 2014-2020..  Общината е партньор съвместно с 12 общини от Хърватска, Португалия, Унгария, Румъния, Словения, Латвия, Сърбия и други.

Проектът стартира миналата година, като Камено се представи на две събития в Хърватска и Португалия.

Втората визита на проекта SMUG EU: "Чуй мъдростта" се проведе на 28 февруари и 1 март в Torres Novas, Португалия.  Проектът и неговите цели бяха представени заедно с интересни данни от изследването, проведено през миналата година.

Участниците дебатираха  със специалния гост  Маргарита Маркес, член на португалския парламент. Тя разгърна основните фактори, които водят до евроскептицизъм. Най-интересните факти бяха - липсата на знания за ЕС, политиките и институциите,  влияние на местното правителство и медиите (местни политики),  миграционна криза и страха за националната сигурност,    BREXIT, икономическа криза,  популистко движение (с намерение да разпространява негативна дума за ЕС).

Участниците бяха категорични, че ролята на медиите е ключова за информираността на населението в Европа. Най-интересни бяха дебатите за информационните центрове във всяка европейска страна, по-доброто сътрудничество с медиите и културните седмици, посветени на идентичността на ЕС.