Общинският съветник от Движение България на гражданите Живко Табаков се оплака, че две от предложените от него докладни записки в Общинския съвет, се цензурират. Местният парламентарист току що излезе на трибуната и заяви, че желае две от предложенията му да бъдат внесени в дневния ред и да се подложат на гласуване.

Първата докладна на Табаков е свързана с подмяна на осветлението в Морската градина. „Озадачен съм, че докладната не е изпратена до администрацията, защото в нея не съм упоменал източниците на финансиране за въпросното осветление”, каза Табаков.

Той обясни пред колегите си, че е направил няколко срещи с представители на общинската администрация и дори със зам.-кмета по строителство инж. Чанка Коралска, преди да я входира за разглеждане.  

Втората докладна, по която Табаков съзря цензура, е свързана със създаване на временна комисия за елементите на  градско изменение и инфраструктура. За нея той обясни, че се отлага във времето, както се случвало с други наредби.

Съветникът настоя пред Общинския съвет предложенията му да бъдат внесени за разглеждане и гласуване от съветниците.

Минути след изказването си Табаков напусна заседанието.