Общинският съветник от групата на ГЕРБ в ОбС Евелина Михалева отправи питане до областния управител на област Бургас Пламен Янев във връзка с пропадналата крайбрежна алея, свързваща центъра на града с кв. Сарафово.

Тя подчертава, че проблемът стои вече няколко месеца и по нищо не личи, че скоро ще бъде разрешен.

„Компрометираният участък е изключителна държавна собственост и права върху неговото управление имате Вие в качеството си на областен
управител на област Бургас“, посочва в питането си общинският съветник.

Евелина Михалева поставя следните въпроси към областния управител Пламен Янев:

Има ли реално намерение и воля проблемът да бъде решен?
Като представител на държавата колко средства сте осигурили за укрепване
и възстановяване на велоалеята?
Какви конкретни стъпки са предприети?
Кога започват строителните работи и в какъв срок ще бъде завършен
ремонтът?

 

Ето пълния текст с питането:

До Областния управител
на област Бургас
Пламен Янев

 

 

ПИТАНЕ

От Евелина Михалева, общински съветник от ГЕРБ в ОбС Бургас

Относно: Крайбрежното свлачище в местността Ъгъла до кв. Сарафово

 

Летният сезон наближава, а пропадналата крайбрежна алея, свързваща Бургас с кв. Сарафово, продължава да бъде опасна. Проблемът стои вече няколко месеца и по нищо не личи, че скоро ще бъде разрешен.

Компрометираният участък е изключителна държавна собственост и права върху неговото управление имате Вие в качеството си на областен управител на област Бургас.

Неколкократно Община Бургас е изпращала писма до МРРБ, с предложения как проблемът да бъде отстранен, но до решение така и не се стига, а алеята продължава да се руши.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Андрей Рунчев отправи конкретно питане по въпроса и до министъра на Регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Отговорът беше, че: „Община Бургас не притежава правата на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ върху засегнатите от инвестиционната инициатива поземлени имоти, тъй като те са предоставени в управление на областния управител“.

И тук логично възникват въпросите:

Има ли реално намерение и воля проблемът да бъде решен?

Като представител на държавата колко средства сте осигурили за укрепване и възстановяване на велоалеята?

Какви конкретни стъпки са предприети?

Кога започват строителните работи и в какъв срок ще бъде завършен ремонтът?

Отговорите на тези въпроси дължите на гражданите на Бургас, както и конкретика по отношение на изпълнението на основните Ви задължения –да поддържате и стопанисвате имота държавна собственост, за който отговаряте.

Жителите и гостите на Бургас не се интересуват от това с какъв статут е земята и чия е отговорността за укрепването на алеята. През летните месеци това е едно от най-предпочитаните места както за пешеходни разходки, така и за велосипедисти.

Освен това съществуващата алея е единственият възможен начин за навлизане на автомобили в кв. Сарафово, когато основният път е възпрепятстван. Респективно при определени обстоятелства това може да се окаже единственият път за достъп до Летище Бургас. Всички помним кървавия атентат на аеропорта в Сарафово, а сега само на няколко километра от България се води война. Трябва ли да се случи нещо лошо и непоправимо, за да се намери решение на проблема.

В тази връзка разчитам на бърз отговор от Ваша страна.

 

 

Дата:  2.04.2024 г.                                                                          С уважение:

                                                                                                           /Е. Михалева/