„На 1 април българското общество бе залято с купчища първоаприлски, меко казано шеги, от двама видни БСП функционери. Облъчиха ни с порядъчна доза твърдения – добре опакована смесица от социалистически популизъм и демагогия, казвам това дълбоко невярвайки, че в тях се крие икономическо невежество”, каза днес от трибуната на Народното събрание депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова по време на дебатите за фиксалната политика на правителството.

„Всяка година, вие от БСП настоявате за повече разходи – по всички бюджетни системи и най-вече в социалната сфера с изключение на периодите, в които управлявате страната. В същото време се съпротивлявате на всяка по-съществена реформа в същите тези раздути системи, които получават по правило повече пари от предходната година и дават по-лош резултат от преди. Крайно време е да отговорите на въпроса: какво всъщност искате – повече разходи или по – малко дълг. Не може, няма как и двете едновременно в едно и също време. И вие го знаете прекрасно”, каза още бургаският народен представител.

„На второ място от БСП се обявявате за повече публични пари в икономиката. Да си кажем истината - публичните средства в икономиката съвсем не са малко. И то благодарение на много доброто усвояване на еврофондовете. Рекордни нива над 90%. Предполагам, че не желаете да припомням за спрените програми поради корупционни практики на вашите кабинети. Твърдите, че потребителското търсене намалява, че строителството е в застой и, че външно-търговския оборот спада. Всъщност тенденциите показват точно обратното. Съпоставка в цифри: от 11,6 в края на 2013г., през 15,9 през 2014, до 20,1 в края на 2015г. Данните показват подобряване на бизнес климат, включително в сектори като търговия, строителство, промишленост.

Индустрията е увеличила производството си с 2.8% през 2015 г., след растеж от 1.8% през предходната година. Ръстът се дължи изключително на преработващата промишленост, която е покачила производството си с 4.2% спрямо предходната година, докато добивната промишленост нарасна с 0.5%”, каза Диана Йорданова.

По думите й ръст идва от увеличени данъчни и осигурителни приходи. „Тук трябва да подчертаем, че номиналното изпълнение на приходите се дължи 50% на положителните процеси в икономиката и 50% на по-голяма събираемост. Част от мерките, които сега се изпълняват, са от законодателни инициативи и на предишни правителство – например фискалният контрол. Това е много добър инструмент, който доразвиваме сега и занапред. Подкрепяме всички добри мерки, които са били предприети. Очакваме МФ да предложи в скоро време и концепция за дознателски функции на НАП, а именно НАП и Прокуратурата да водят дознанията, свързани с престъпления срещу финансовата система”, подчерта Йорданова.