Народният представител от ГЕРБ Иван Вълков ще проведе приемен ден на 12 септември (понеделник) в офиса на партията в Айтос (ул. "Станционна" 44) с начален час – 09.30 ч.

Иван Вълков е зам.-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и член на Комисията по околна среда и води. Записвания се правят на телефон 0884 149 482 и на място в офиса на ГЕРБ.