Държавата е задвижила процедура за смяна на управителя на ВиК – Бургас Ганчо Тенев, съобщава БНР-Бургас. Това са потвърдили и от регионалното министерство, без да предоставят повече подробности. 

Справка на БНР-Бургас показа, че на 15 септември е проведено събрание на „Български ВиК холдинг“, на което са освободени трима от членовете на Съвета на директорите, в това число и самият Ганчо Тенев (който е освободен и като изпълнителен директор) и са избрани трима нови. Още в същия ден, в София, е проведено и заседание на новия съвет, на което за изпълнителен директор е избран Цветан Мирчев.

Мирчев е упълномощил адвокат, който да извърши вписването в Търговския регистър, което е направено на следващия ден. Веднага след това, адвокатът на Ганчо Тенев внася молба в регистъра да бъде отказано вписването, защото двама от новите членове на Съвета на директорите, в това число и Мирчев са в управителните органи на дружества по начин, по който това е забранено от устава на ВиК, като посочва и други нарушения.

Според юристи, това би блокирало избирането на нов директор на ВиК – Бургас и вписването му в регистъра.

Срещу Ганчо Тенев избухна сериозно недоволство от кметове в региона, заради увеличението с цената на водата в близо 60%. Към момента, той е предложил седем нови варианта за нейната стойност.