Бургаски ученици и студенти ще влязат в ролята на общински съветници, за да проследят отблизо процеса на вземане на решения в местния парламент. Инициативата се организира за първи път в Бургас под името „Модел Общински съвет“ и ще се проведе на 21 юни, вторник от 16.00 часа в залата на Културен дом НХК, съобщиха от пресцентъра на Общината. 

Това дава възможност на достъп на младежите от Бургас да се включат в реално време в процеса на вземане на решения. За тази цел кандидатите трябва да попълнят формуляр, който ще им даде право на достъп до три заседания (по едно заседание на ден) на постоянните комисии към Общински съвет Бургас, както и да участват в еднодневна симулация на процеса на вземане на решения на 29 юни, изпълнявайки конкретна роля: на журналист, гражданин, общински съветник от групата на илюзорни политически партии, чиито имена и идеологии ще подберат самостоятелно. Освен това, младежите ще получат възможност да „влезнат в обувките“ на кмет, заместник кмет или главен архитект на Община Бургас.

Линк към формуляра: https://forms.gle/5PqaPVLEkC72mrZX8

Желаещите да участват трябва да попълнят всички данни във формуляра за кандидатстване, както и да пристигнат поне 15 мин. преди началото на заседанията на избраните от тях комисии.

Повече информация, график на допълнителните дейности и други инструкции ще бъдат изпратени по заявената във формуляра електронна поща и на: https://fb.me/e/222kXBmYD.