Към начините за противодействие на наркоразпространението  сред най-младите е насочено парламентарно питане на народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева.

То е включено в програмата за парламентарен контрол днес.

Без съмнение това е сред приоритетите в ръководеното от вас министерство, в полицейските хроники са отразени десетки случаи на задържани пласьори близо до училища, анонсират депутатите  в питането си  до вътрешния министър Валентин Радев.

То е провокирано от тревожната тенденция все повече млади шофьори да се качват зад волана  не само пияни, но и дрогирани.  Това е предупреждение, че те са започнали с наркотиците още като ученици и продължават като пълнолетни граждани, алармират народните представители.

Според Бойчев и Саватева противодействието на пласирането на дрога не е ангажимент единствено на МВР, ефективната работа в тази посока е свързана с активна превенция, която е ангажимент и на други държавни институции, както и неправителствени организации.

Очаква се в отговора си министър Валентин Радев да представи актуална информация за тенденциите в наркоразпространението, за най-използваните дроги, както и за концепцията на МВР за ограничаване на достъпа  на пласьорите до деца и младежи.

В процес на подготовка е дискусия за рисковете от новите дроги и успешното противодействие на разпространението им, която е инициирана от народните представители на ГЕРБ – Бургас. Тя ще се проведе в средата на юни.