Бойчо Георгиев ще проведе традиционна открита приемна на общинските съветници в Бургас. Тя ще бъде на 13 септември от 16:30 часа в централата на партията в морския град, намираща се на ул. "Конт Андрованти" 5.

Георгиев е зам.-председател на Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни и член на тази по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Участва като член и в още две комисии в местния парламент - провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

За традиционната приемна на общинските съветници от ПП ГЕРБ записвания се правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.