Политика

Антон Вечерников с приемен ден

Антон Вечерников е член на Комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и на Комисията по култура и читалищна дейност. 

Времето

30.11

2o - 10o
01.12

0o - 3o
02.12

-1o - 4o
03.12

1o - 7o