С пълно единодушие днес Общинският съвет в Айтос избра отново Бехчет Емурлов от ДПС и Милена Куртова-Радева за зам.-председатели  на местния парламент. Те заемаха същите позиции и в предходния мандат.

На второто заседание на Общинския съвет в Айтос бяха избрани и председателите на комисиите. Днес общинските съветници гласуваха своите възнаграждения, които остават непроменени. Имаше предложение от групата на ДПС в този мандат да бъдат намалени заплатите на съветниците на 50 %, а не както досега 60 % от средната заплата на администрацията.  Предложението обаче беше отхъврлено. Вносителят Юзджан Юмер отказа да аргументира искането си и не получи подкрепата на съветниците от другите групи.