Луксозната административна постройка може да почака, за сметка на туристическата и транспортна инфраструктура, твърдят съветници

Мотивирано писмо до кмета на Несебър, Николай Димитров с предложение процедурата по проектиране и изграждане на нова модерна сграда на Общината да бъде прекратена, изпрати общинският съветник и кандидат за кмет на Несебър – Атанас Терзиев.  То е във връзка с обявения преди повече от седмица от администрацията конкурс за идеен проект на новото здание.

Според Терзиев не е редно такъв скъп проект да стартира в края на управленски мандат, точно преди избори.  Общинският съветник и негови колеги в ОбС – Несебър предлагат плановете да бъдат преразгледани от новия местен парламент.

Сред причините, които Терзиев изтъква е необосновано високата цена, която администрацията е готова да плати за идеен проект.

„В тръжната документация за конкурса за изготвяне на идеен проект на административна сграда на Община Несебър, заложената прогнозна стойност е 200 000 лв.без ДДС.  Според специалисти  и от строителните компании, цената е изключително висока. При административна сграда с около 4500 м2 РЗП, пазарната цена на квадрат, не за идеен,а дори за технически проект, е не повече от 25 лева, твърдят експертите. Но заложените стойности от Община Несебър са двойно по-високи. От администрацията са обявили цена от 53 лева за м2.“, коментира Атанас Терзиев.

Той изрази опасенията си, че по експертна оценка, цялата стойност на новата административна сграда може да надхвърли 4,5 млн. лв. – разчет по пазарни цени. „Може и да има нужда от нова сграда за администрацията, но тя не е належаща. Сега е много по-важно тези средства да бъдат вложени в проекти с обществена значимост. Има приоритетни проблеми, в които е важно да се инвестира, за да бъдат решени. Това са туристическата инфраструктура, която да носи добавена стойност за хората и бизнеса в Несебър, както и изграждането на нова транспортна инфраструктура, за подобряване на трафика, екологията и безопасността на жителите“, твърди кандидатът за кмет на Несебър. Според него подобряване на условията за жители и за туристи трябва да бъдат приоритет, а сградата за общинска администрация е проект, който може да се случи и в един по-късен етап.