Забавленията и почивките са в основата за развитието на парк „Света Троица“ до комплекс „Славейков“. Проектът за обновлението на парка, намиращ се на мястото на старите гробища на Бургас, беше представен от главния архитект на общината Емил Бурулянов по време на форума „Възможности за прилагане на „зелени“ решения в градска среда“, провел се в началото на месеца в експоцентър „Флора“.

Проектното решение запазва и вписва съществуващите вече елементи на парка – храм „Св. Троица“, монумент „Конникът“, „Старият руски паметник“, Детската площадка и фитнес на открито за деца в неравностойно положение.

Същевременно са предложени съвременни виждания и нови идеи за развитието на парковото пространство.

В обхвата на разработката се предвиждат зони с най-разнообразни функции, включващи игри и забавления на открито за деца и възрастни; обособени места за хоби дейности, свободна игра и разходка на домашни любимци; ежедневен спорт, джогинг, колоездене; екстремни игри и въжен парк; пикник зони или места за спокоен отдих;

Намиращата се там църква „Света Троица“, която в момента се реконструира основно, ще бъде композиционно и обемно-пространствено свързана с останалите зони.

Предвиждат се и зони за споделено работно пространство; за павилион, воден ефект и администрация; ще има преместваеми обекти за кафе и закуски и обществено хранене.

Голям интерес се очаква да предизвика зоната тип „амфитеатър“, сцената на открито, на която ще се представят културни събития.

Проектът предвижда и възстановяване на централната композиционна ос с цветна растителност и воден ефект в зоната на Монумент „Конникът“.