Министърът на околната среда и водите Асен Личев упълномощи днес Зинка Кирилова Стойкова да изпълнява правомощията на директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас.

Г-жа Стойкова е била до този момент началник на отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ“ в дирекция „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Бургас.

Зинка Стойкова заема поста след като вчера министър Личев освободи досегашния началник Детелина Иванова. Причината за уволнението й е заповед, с която се разрешава строителство в местността „Каваци“.

 

Стоп кадър: bTV