Зелените площи в края на улица "Фердинандова", преди моста, в Бургас ще бъдат застроени, съобщава БНР-Бургас. В момента трябва да се промени планът, за да могат собствениците им да строят, е казал лавният архитект на общината Веселина Илиева. Зоната няма статут  на градина или парк, обясни тя. Това са два имота, те частично попадат в уличната регулация на "Фердинандова".

Възстановени са със съдебни решения, влезли в сила доста отдавна. Постъпилото предложение за изменение  на плана, така че да се обособят два урегулирани имота. Отразени са в кадастралния план още през 2000 година. Застрояването ще бъде в южната посока.

Те ще бъдат на нужното отстояние от съществуващите четириетажни блокчета. Имат инвестиционно намерение за строителство, за жилищни сгради. Планът ще бъде съобщен на всички заинтересовани. Той е обжалваем. Може да стигне и до съдебен контрол.

„Дърветата, които са на терена, са в добро състояние и трябва да бъдат запазени. Всички промени по съществуващата  инфраструктурата  ще бъдат за сметка на собствениците“, обясни още Илиева.