Ученик, който завършва средното си образование, ще може да влезе без изпит в университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, съобщиха от Общината.

Това ще може да стане чрез конференцията "Да мислим екологично за бъдещето". Тя ще се проведе на 20-22 март в зала "Георги Баев" на Морското казино. В нея ще участват ученици, студенти, учители и преподаватели.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили, ще бъдат връчени грамоти и награди.

За завършващите средно образование ученици грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидатстудентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите "Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или "Екология и екологичен мениджмънт" (редовно обучение).