Специалността „Компютърна графика“ е все по-търсена и актуална от обучаващите се на пазара на труда. Тя се предлага като форма на обучение в СУ „Димчо Дебелянов“, а интересът към нея е много голям.

Преди дни учители от бургаското школо посетиха ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно езерово, за да запознаят седмокласниците с предлаганата професионална паралелка.

Междуучилищните срещи се осъществиха в рамките на Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование в България и да го направи по-атрактивно за младите хора.

По време на срещите си с учениците, учителите от СУ „Димчо Дебелянов“ разказаха за учебната програма в паралелката „Компютърна графика“, за възможностите за реализация на завършилите я, както и за предимствата на ученето в професионално училище.

Учениците имаха възможност да задават въпроси и да получат изчерпателна информация за паралелката. Посещенията на учители от СУ „Димчо Дебелянов“ в ОУ „Ел. Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно езерово са важна стъпка в усилията за модернизиране на професионалното образование в България.

Тези посещения ще допринесат за по-добрата информираност на учениците за възможностите за реализация, които им предлага професионалното образование. Срещите цялат още да мотивират учениците да изберат професионално училище след завършване на основно образование.