Навярно всеки е виждал хора да удовлетворят естествените си нужди на открито в Бургас, както и е чувал сладостни въздишки по тъмните часове, разхождайки се например в Морската градина. Е, тези неща вече ще са официално забранени.

Кметът Димитър Николов е внесъл за гласуване в Общинския съвет докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас. Това се прави предвид промени в Закона за защита от шума в околната среда, заради които следва да бъде въведен нов ред, който да замени досегашния.

При преглед на част от разпоредбите в общинската наредба се е установило, че същите се нуждаят от прецизиране, за да съответстват с новата законова уредба.

С оглед на горното се внася промяна на т. 3 от Допълнителните разпоредби на наредбата. В момента тя гласи, че: …„действия нарушаващи моралните норми“ са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.

Сега след думата „спокойствие“ се добавя запетая и изразът: „както и осъществяване на полов акт или физиологични нужди на обществени места“.

Сред другите изменения е и това, че се забранява събирането и съхраняването на отпадъци в сгради и прилежащите им площи, незастроени части от имоти (дворни места), с изключение на случаите, в които има издаден документ за това.

Забранява се и изнасянето на стоки за реклама или продажба извън търговския обект.

Създават се и нови членове към Наредбата, които касаят озвучаването на обществени мероприятия на открито и презентирането със звук от пътни превозни средства на търговски продукти, културни или обществени мероприятия.

Пълният текст с предложените промени може да се види ТУК.

Снимка: bgben.co.uk/ илюстративна