За 16-ти пореден път търговци в Бургас успяха да оспорят текстове от Наредбата за преместваемите обекти в общината. Този път Върховният административен съд потвърди решение на бургаските магистрати, които отмениха два спорни текста. Единият не позволяваше на сдружения с по-малко от 50 членове да имат свой представител в Комисията, която отдава под наем обектите в община Бургас.

Това, според върховните съдии противоречи на принципа за равенство, съгласно който всички заинтересовани страни имат равни възможности да защитават интересите си.

Решението за втория текст обаче на практика означава, че Комисията, която разпределя обектите, в сегашния си вид, е нелегитимна. И Бургаският административен съд, и Върховният административен съд са категорични, че Комисията е само помощен орган и не може да взима самостоятелно решения. В последните години обаче Комисията е част от Общинския съвет, а не местната администрация и сама разпределя местата и позициите за отдаване под наем.

„Ще поискаме кметът Димитър Николов да разпусне тази комисия и да върне нещата в стария им вид. Така както беше преди години и когато Комисията се оглавяваше от главния архитект на Общината“, коментира Николай Димитров от Асоциацията за защита на дребния и среден бизнес.

Колегата му от Сдружението за защита на малкия и среден бизнес в Бургас Веселин Стоянов припомни, че в миналия си мандат Комисията е разиграла на жребий и част от позициите за временни обекти. „Всеки път е едно и също. Всеки път казваме, че това е незаконно, те правят каквото си искат, а после ние печелим в съда. Но докато се съдим минава време, някои колеги губят бизнеса си и желанието си за работа“, коментира Стоянов.

Според него по този начин се отваря вратата на големите фирми, а малките търговци постепенно губят работата си. Търговците отново настояват и за написването на напълно нова Наредба за преместваемите обекти, която да е съобразена с поправките в Закона за устройство на територията.

„Трябва обаче и нас, търговците да ни включат в разработването на Наредбата. Докато това не се случи тя няма да работи, защото винаги ще има текстове, които ние ще обжалваме.

В момента Бургас е единствената община в страната, която е в подобна ситуация, коментира Таня Бобчева. Тя е категорична, че заради упорството на част от бившите общински съветници и местната администрация, и дребният бизнес генерират загуби. „В момента Общината не може да си планира приходите, губи от наемите на неотдадените позиции, а колегите губят, защото не могат да работят“, обясни Бобчева.