Община Бургас е обявила обществена поръчка за реконструкция на ул. „Фердинандова“ (от о.т.315 до о.т.504) в комплекс „Възраждане“, установи справка на Gramofona.com. Ремонтните дейности са част от „Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас“.

Прогнозната стойност е 952 000 лв. без ДДС.

Проектът дава решение за благоустрояване на улиците, включващо подмяна на негодните пътни и тротоарни настилки, обособяване на оптимален брой крайулични паркинги, подмяна на едроразмерната растителност и реконструкция на зелените площи, обособяване на площадки за сметосъбиране, подмяна на уличното осветление, изграждане на велоалеи и др.

Състоянието на тротоарните, улични и алейни настилки в обхвата на разработката в момента е незадоволително. Парковото обзавеждане (пейки, кошчета, осветление и др.) е недостатъчно и силно амортизирано. Растителността има нужда от обновяване, както и от внасяне на нова такава, а на местата има необходимост от подмяната ѝ.

По отношение на транспортно-комуникационната система основният проблем за осигуряване на по-висока пропускателна способност и на по-добри условия за движение на автомобилите и пешеходците е безразборното паркиране по десните ленти за движение, често пъти дори двуредово, както и върху тротоарите.

Уличният дървесен фонд е масово за подмяна, действащо улично осветление е с различна степен на амортизация.

Кандидат-изпълнителите имат срок до 27 март тази година да подадат своите оферти за участие в поръчката.