В Средно училище „Йордан Йовков“ в Бургас отбелязаха Деня на розовата фланелка с изработване на постери и картички на тема: „Не на тормоза в училище”.

Децата се включиха с радост в екипната работа, заедно дадоха идеи за съставяне на правила, мото и постъпки, по пътя към справяне с агресията. Заедно те доказаха, че могат да се противопоставят на насилието ежедневно и да съградят една позитивна учебна среда, съобщиха от пресцентъра на училището.

В час на класа бе представена презентация на тема: „Разликите между тормоз и обичайна детска игра“. Съдържанието й бе отговори на въпросите, възникващи у децата, а именно как да различават тормоз и насилие от обикновена закачка между съученици.

Всичко това е част от работата на училищната комисия по превенция на тормоза, която ежегодно проследява чрез специални въпросници нивата на насилие и стрес сред учениците в училищна среда. Въпросниците са специално изработени от комисията и са съобразени с възрастта на участниците в тях.

За щастие, резултатите показват, че няма поводи за безпокойство, средата е спокойна и подкрепяща и няма констатирани случаи на насилие в училището. В изследването са обхванати поетапно всички ученици. На база отговорите на децата, допълнително се провеждат игри и тренинги с цел задоволяване на потребностите и в отговор на въпросителните, които възникват у тях.

Педагозите от СУ „Йордан Йовков“ считат, че спокойната емоционално-психологическа среда в училището е от първостепенно значение и неизменна част от пълноценния образователен процес.